Gwarancja

Jeśli produkt kupiony w sklepie jest uszkodzony, można go zwrócić. Wszystkie przedmioty oferowane w sklepie są objęte gwarancją dostawcy/producenta.
Powyższe gwarancje nie wykluczają rękojmi. Rękojmia oznacza, że produkt nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem lub jest zgodny z uzasadnionymi oczekiwaniami klienta.
Poniżej wyszczególniono okresy gwarancji na produkty różnych marek:

Parker: 2 lata
Waterman: 3 lata
Cross: wieczysta
Sheaffer: 2 lata
Diplomat: 2 lata
Lamy: 3 lata

Gwarancja nie obejmuje:

- Zawilgoceń ani uszkodzeń spowodowanych działaniem wody

- Uszkodzeń spowodowanych w związku z nieprawidłowym użyciem

- Normalnego zużywania się produktu

- Zmodyfikowanych produktów

Aby zwrócić produkt, należy skontaktować się z firmą przed odesłaniem produktu. Adres e-mail: info@onlinepenshop.pl

Po przyjęciu żądania produkt można zwrócić na poniższy adres:

Penshop Nederland
Hoofdweg 635
2131 BA Hoofddorp
Niderlandy

Firma Waterman Pen pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku ze zwrotem wadliwego produktu.

Skargi

Firma dokłada wszelkich starań w celu usatysfakcjonowania klientów, ale jest gotowa na słowa krytyki. Aby złożyć skargę, należy się z nami skontaktować.

Skargi dotyczące wykonania umowy należy składać w całości i w odpowiednim terminie. Ponadto, ich przedmiot musi być szczegółowo opisany. Skargi można składać na piśmie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@onlinepenshop.pl Ostateczna odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 7 dni od złożenia skargi. Jeśli nie jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/a sposobem, w jaki skarga została przetworzona? Prosimy o zgłoszenie zdarzenia komisji Geschillencommissie Thuiswinkel (Komisja ds. rozwiązywania sporów w zakresie zakupów zdalnych). Adres: Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag. (www.sgc.nl). Skargi można zgłaszać również Komisji ds. sporów za pomocą Europejskiej Platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).