Firma Penshop szanuje prywatność w Internecie i dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności użytkowników strony internetowej. Firma stosuje między innymi protokoły zabezpieczeń, aby chronić użytkowników składających zamówienia w sklepie internetowym.

Przetwarzanie danych
Firma Penshop przetwarza informacje głównie po to, aby dostarczać zamawiane towary i usługi, informować użytkowników na bieżąco o aktywności firmy, prowadzić badania statystyczne oraz marketing bezpośredni. Firma Penshop nie sprzedaje danych klientów stronom trzecim.

Pliki cookie
Strona internetowa wysyła pliki cookie na komputery użytkowników w celu przetwarzania zamówień i dostarczania informacji podczas późniejszych wizyt. Dzięki plikom cookie firma gwarantuje, że podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej użytkownik nie otrzyma takich samych informacji ponownie i nie będzie musiał wprowadzać ponownie danych. Informacje przechowywane na komputerze użytkownika są używane przez firmę Penshop wyłącznie w wymienionych celach. Informacje utrwalane w postaci plików cookie zależą od ustawień przeglądarki użytkownika.

Sekwencja odwiedzanych stron
Strona internetowa rejestruje ogólne informacje o jej użytkownikach, np. najczęściej odwiedzane strony. Celem tego działania jest optymalizacja architektury strony internetowej. W ten sposób firma Penshop może pracować nad optymalizacją usług. Przetwarzane informacje są anonimowe.

Odpowiedzialność
Firma Penshop odpowiada za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową. Firma może zlecić przetwarzanie danych stronom trzecim. W takim przypadku firma Penshop stosuje środki zapobiegawcze gwarantujące ochronę przetwarzanych danych.

Polityka prywatności stron trzecich
Na stronach internetowych firmy Penshop publikowane są łącza do innych stron pozostających poza nadzorem firmy Penshop Nederland. Firma Penshop Nederland nie odpowiada za sposób, w jaki strony trzecie przetwarzają dane osobowe. Firma zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony internetowej będącej własnością strony trzeciej.

Wyświetlanie i modyfikacja danych
Użytkownicy mogą w dowolnej chwili uzyskać dostęp do własnych danych osobowych, wyświetlić je, a także zażądać od firmy poprawienia lub uaktualnienia danych.

Zmiany w polityce prywatności
Firma Penshop zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Firma zaleca regularne sprawdzanie polityki prywatności, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić zmiany na bieżąco.