Każda wysyłka jest darmowa.

Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem PostNL.

Jeśli kurier dostarczający przesyłkę nie zastanie nikogo w domu, w skrzynce na listy pozostawi awizo z dalszymi instrukcjami.
Jeśli zamówienie ma zostać dostarczone tego samego dnia, prosimy o uprzedni kontakt w celu omówienia takiej możliwości.


Zwrot
Klienci mogą odstąpić od zakupu lub wymienić produkt przed upływem 14 dni od zakupu. Okres rozpoczyna się w chwili odbioru zamówionego produktu. Po dostarczeniu zawiadomienia u o anulowaniu umowy, konsument musi zwrócić towary przed upływem 14 dni. Jeśli konsument złożył zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, może odstąpić od zakupu przed upływem 14 dni. Aby zwrócić towary, należy najpierw zawiadomić firmę pocztą elektroniczną. Następnie, konsument otrzyma „Przykładowy formularz odstąpienia od umowy”. Firma prześle konsumentowi potwierdzenie pocztą elektroniczną. Konsument może również zwrócić produkt bez konieczności wysyłania raportu, ale musi załączyć oświadczenie o zwrocie produktu. Odmowa dostawy jest niemożliwa. Jeśli produkt został uszkodzony w trakcie okresu przewidzianego na odstąpienie od umowy, firma potrąci odpowiednią kwotę od należnej konsumentowi kwoty.
Zmodyfikowanych produktów, zwłaszcza produktów zmodyfikowanych na prośbę konsumenta (np. produkty grawerowane) nie można zwrócić ani wymienić.
Produkty należy zwracać na następujący adres:

 
Penshop
Hoofdweg 635
2131 BA Hoofddorp
Niderlandy

Koszt zakupu odesłanego zamówienia zostanie zwrócony w najkrótszym możliwym terminie, ale nie później niż przed upływem 14 dni od odbioru.

Załącznik I: Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

 

(formularz należy wypełnić i odesłać wyłącznie w celu odstąpienia od umowy)

 

-     Do:      [nazwa przedsiębiorcy] 

[adres geograficzny przedsiębiorcy]

[nr faksu przedsiębiorcy, jeśli jest dostępny]

[adres e-mail lub elektroniczny adres przedsiębiorcy]

 

-     Niniejszym zawiadamiam*/zawiadamiamy* o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest

sprzedaż następujących produktów: [produkty]*

dostawa treści cyfrowych: [treści cyfrowe]*

realizacja usług: [usługi]*

 

-     zamówione dnia*/odebrane dnia* [data zamówienia usług lub data odbioru produktów]

 

-     [konsument/konsumenci]

 

-     [adres/adresy konsumenta/konsumentów]

 

-     [podpis/podpisy konsumenta/konsumentów] (wyłącznie w przypadku formularza w wersji papierowej)

 

* Skreśl zbędne elementy i wprowadź niezbędne dane.